reino_medieval_de_galicia-expo_panel-30

 

C. Créditos e plano

CRÉDITOS Y PLANO / CREDITS AND PLAN

In. Introdución

INTRODUCCIÓN / INTRODUCTION

1. O concepto de Galicia nos inicios da Idade Media

EL CONCEPTO DE GALICIA EN LOS INICIOS DE LA EDAD MEDIA
THE CONCEPT OF GALICIA IN THE EARLY MIDDLE AGES

2. Nacemento do Reino de Galicia no século V

NACIMIENTO DEL REINO DE GALICIA EN EL SIGLO V
BIRTH OF THE KINGDOM OF GALICIA IN THE 5TH CENTURY

3. O Reino Galego no século VI

EL REINO GALLEGO EN EL SIGLO VI / THE GALICIAN KINGDOM IN THE 6TH CENTURY

4. Época visigoda

ÉPOCA VISIGODA / VISIGOID ERA

5. O espazo do reino na alta Idade Media [séculos VIII-X]

EL ESPACIO DEL REINO EN LA ALTA EDAD MEDIA [SIGLOS VIII-X] THE KINGDOM’S AREA IN THE HIGH MIDDLE AGES [8TH-10TH CENTURIES]

6. Formación do reino medieval. Os reis de Oviedo [séculos VIII-IX]

FORMACIÓN DEL REINO MEDIEVAL. LOS REYES DE OVIEDO [SIGLOS VIII-IX] / SHAPING OF THE MEDIEVAL KINGDOM. THE KINGS OF OVIEDO [VIII-IX CENTURIES]

7. Reis en León [séculos X-XI]

REYES EN LEÓN [SIGLOS X-XI] / KINGS IN LEÓN [10TH-11TH CENTURIES]

8. Era Compostelá [Plena Idade Media, séculos XI-XIII]

ERA COMPOSTELANA [PLENA EDAD MEDIA, SIGLOS XI-XIII] COMPOSTELAN ERA [HIGH MIDDLE AGES, 11TH-13TH CENTURIES]

9. Século XIV

SIGLO XIV / 14TH CENTURY

10. Século XV

SIGLO XV / 15TH CENTURY

11. Epílogo

”] O Reino Medieval de Galicia

 

Índice

C. Créditos e plano
In. Introdución
1. O concepto de Galicia nos inicios da Idade Media
2. Nacemento do Reino de Galicia no século V
3. O Reino Galego no século VI
4. Época visigoda
5. O espazo do reino na alta Idade Media [séculos VIII-X]
6. Formación do reino medieval. Os reis de Oviedo [séculos VIII-IX]
7. Reis en León [séculos X-XI]
8. Era Compostelá [Plena Idade Media, séculos XI-XIII]
9. Século XIV
10. Século XV
11. Epílogo
C. Créditos e plano
0 0 votos
Valoración do artigo
Subscríbete
Avisar de
0 Comentarios
Comentarios en liña
Ver todos os comentarios