Programa día 22

mañá
9:30 h - 10:20 hEduardo Pardo de Guevara
[Instituto ‘Padre Sarmiento’]
Vellas e novas liñaxes no reino de Galicia (Séculos XIII-XV)
10:20 h - 11:10 hAnselmo López Carreira
[UNED]
O lexitimismo galego entre Portugal e Inglaterra [século XIV]
Coloquio moderado por Alexandra Cabana
[Ensino secundario, investigadora] 30 min.
Café 30 min.
12:10 h - 13:00 hAntón Xosé Meilán García
[Universidade de Oviedo]
Pardo de Cela e o Estado Moderno
13:00 h - 13:50 hPegerto Saavedra
[Universidade de Santiago de Compostela]
As Xuntas e o final do Reino: do séc. XVI á década de 1830
Coloquio moderado por Alexandra Cabana
[Ensino secundario, investigadora] 30 min.
Clausura