Relatorías

Relatores congreso

[Moderadora dos coloquios do xoves día 22]

Relatores congreso

[Moderador dos coloquios do mércores día 21]

Relatores congreso

[Moderadora xeral do congreso]

Relatores congreso

[Profesor de Investigación do CSIC. Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento]

Relatores congreso

[Universidade de Santiago de Compostela]