[Moderador dos coloquios do mércores día 21]

  Alexandre Peres Vigo

  (Trasancos, 1982)

  Licenciado en Humanidades pola Universidade da Coruña, é tamén doutor por esta mesma institución.

  A súa principal liña de investigación céntrase no estudo do estereotipo antigalego e a galaicofobia, nomeadamente no relativo á expresión literaria e paremiolóxica deste fenómeno. Nesta mesma área de estudo desenvolveu a súa tese de doutoramento Xénese e consolidación do estereotipo antigalego na literatura española da Idade Moderna, dirixida polo profesor Manuel Ferreiro no Programa Oficial de Doutoramento en Estudos Lingüísticos da UDC.

  Ten participado en publicacións académicas e xornalísticas de diversos ámbitos da cultura galega, quer en relación á imaxe do reino de Galiza e os galegos na literatura castelá, quer no relativo ás implicacións literarias e sociolingüísticas da galaicofobia. Sobre estas liñas de actuación, na actualidade forma parte do Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega (UDC).

  Após exercer a docencia en diferentes niveis do ensino secundario e bacharelato, na actualidade é profesor da Área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade da Coruña